5 kết quả phù hợp với bạn
Hiển thị:

Chỉnh sửa thông tin hàng hóa, dịch vụ

I. Mục đích: Cập nhật chính xác về dữ liệu sản phẩm.II. Các bước thực hiện:Tại màn hình chính. Click vào tab Sản phẩm ở thanh Menu bên trái. Màn hình Danh sách Sản phẩm sẽ hiển thị như bên dưới1) Đổi loại hàng hóa, dịch vụ:Bước 1: Chọn các sản...

CHỈNH SỬA THÔNG TIN SẢN PHẨM

I. Mục đích: Cập nhật chính xác về dữ liệu sản phẩm.II. Các bước thực hiện:Tại màn hình chính. Click vào tab Sản phẩm ở thanh Menu bên trái. Màn hình Danh sách Sản phẩm sẽ hiển thị như bên dưới1) Đổi loại hàng hóa, dịch vụ:Bước 1: Chọn các sản...

THÊM MỚI HÀNG LOẠT HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

I. Mục đích: Thêm mới hàng loạt thông tin về nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cùng lúc.II. Các bước thực hiện:Tại màn hình chính. Click vào tab Sản phẩm ở thanh Menu bên trái. Màn hình Danh sách Sản phẩm sẽ hiển thị như bên dướiBước 1: Chọn (v), ô...

THÊM MỚI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

I. Mục đích: Thêm mới thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.II. Các bước thực hiện:Tại màn hình chính. Click vào tab Sản phẩm ở thanh Menu bên trái. Màn hình Danh sách Sản phẩm sẽ hiển thị như bên dướiBước 1: Chọn nút (+) để khung Tạo mới sổ xuống,...

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH SẢN PHẨM

I. Mục đích: Xem danh sách sản phẩm và sử dụng các thao tác trên màn hình danh sách sản phẩm.II. Các bước thực hiện:Tại màn hình chính. Click vào tab Sản phẩm ở thanh Menu bên trái. Màn hình Danh sách Sản phẩm sẽ hiển thị như bên dướiTại màn hình này,...