TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHẦN MỀM ONFINANCE INVOICE
  1. Thanh công cụ:  1. Kéo nhanh ra thanh điều khiển.

  2. Tạo mới nhanh chóng hóa đơn/thông tin khách hàng/thông tin hàng hóa.

  3. Các câu hỏi thưởng gặp.

  4. Truy cập thông tin người dùng và đăng xuất dễ dàng.

Thanh công cụ này sẽ luôn xuất hiện ở mọi màn hình mà bạn làm việc để thuận tiện cho bạn thực hiện các thao tác.

2. Danh mục

Phần mềm bao gồm:

1.     Tổng quan hoạt động

2.     Phiếu xuất kho

3.     Dải chờ hóa đơn

4.     Khách hàng, hàng

5.     Hàng hóa, dịch vụ

6.     Báo cáo thống kê

7.     Danh mục

8.     Quản trị người dung

9.     Cài đặt

1.                    


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

P: 099 515 7848

E: support.onfinance@novaon.asia

Chúc bạn thành công!