BÁO CÁO TỔNG QUAN


  1. Thời gian điều chỉnh để xem báo cáo

  2. Tổng doanh thu trước thuế (VND)

  3. Tổng doanh thu sau thuế (VND)

  4. Tổng tiền thuế

  5. Báo cáo doanh thu và thuế (được cập nhật real-time và dễ dàng truy cập thông tin khi di chuột dọc biểu đồ sẽ hiện ra một khung pop-up báo cáo)

  6. Báo cáo số lượng hóa đơn (được cập nhật real-time và dễ dàng truy cập thông tin khi di chuột dọc biểu đồ sẽ hiện ra một khung pop-up báo cáo)


Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

P: 099 515 7848

E: support.onfinance@novaon.asia

Chúc bạn thành công!